Opatrenia k objednávkam s nízkou hodnotou
16. 3. 2020
Vážení obchodní partneri,

spoločnosť AutoMax od 16.3.2020 zavádza logistický poplatok 4,- EUR pre objednávky s hodnotou nižšou ako 100 EUR. Toto opatrenie bude uplatnené, ak individuálne zmluvné podmienky neuvádzajú inak.

Ďakujeme za pochopenie.
AutoMax Slovakia, s. r. o.