INFORMÁCIE - O SPOLOČNOSTI
Spoločnosť AutoMax Slovakia, s.r.o. je od februára 2013 poverená distribúciou automobilových a priemyselných olejov a mazív Shell na slovenskom trhu. Stala sa tak jediným oficiálnym dovozcom značkových mazív Shell na Slovensku. Vďaka profesionalite, odbornej spôsobilosti a znalostiam predajného tímu získanými počas mnohoročného pôsobenia v spoločnosti Shell, dokáže poskytnúť všetkým užívateľom značkových mazív Shell spoľahlivú podporu v ich podnikaní.

Svojim obchodným partnerom ponúka navyše marketingovú podporu a technické poradenstvo.