INFORMÁCIE - KONTAKTY
AutoMax Slovakia, s. r. o.
Adresa:
Bojnická 3
831 04 Bratislava - Nové Mesto
SR
Telefón:
02 43 42 23 75
Fax:
02 43 42 06 84
IČ:
46740945
DIČ:
2023551497
OR:
Okresný súd Bratislava I, Spisová značka vložka 82370/B