INFORMÁCIE - KONTAKTY
AutoMax Slovakia, s. r. o.
Adresa
Bojnická 3
831 04 Bratislava - Nové Mesto
SR
Telefón
02 43 42 23 75
Fax
02 43 42 06 84
46740945
DIČ
2023551497
OR
Okresný súd Bratislava I, Spisová značka vložka 82370/B